༄། །བྷུ་ཀྲན་པི་པཱལྶ་པ་ཀྲི།།
भूटान पिपल्स पार्टी  

सम्पर्क

हाम्रो सम्पर्क स्थान :

 भूटान पिपल्स पार्टीको मुख्य कार्यालय थिम्फू भूटानमा रहनेछ । 

यद्यपि निर्वासन अवधिभर विर्तामोड झापा नेपालमा सम्पर्क कार्यालय रहने छ ।

हाम्रो सम्पर्क फोन न० +९७७ २३ ५४१ ९०६

                फ्याक्स न० +९७७ २३ ५४३ ६०९


हामीलाई ईमेलद्वारा पनि सम्पर्क गर्न सकिन्छ :–

              bpparty@bpparty.org

              bpparty@gmail.com

              bpparty@hotmail.com

भूटान १९९१ अघि

भूटान १९९१ पछि

Website Visits

© 2016 bpparty.org
Designed & Developed by Mero Server International.